Наши продукты ÜRÜNLER


ÜCRETSIZ KESIF

Теплоизоляция

ISI YALITIMI

Is? yal?t?m? - ?s? transferini azaltmak, hangi yap? elemanlar? yap?lm?s yal?t?m malzemeleri vard?r. Is? yal?t?m? - Bu cihaz özel çitler ve yal?tkan malzemelerden yap?lan katlar, çat?lar ve kabuklar. Termal yal?t?m için, termal yal?t?m malzemeleri ?s?l iletkenlik, ?s?l yal?t?m ve yal?t?m çok düsük bir katsay?s? ile birlikte kullan?l?r.

Is? yal?t?m? istenilen s?cakl?g? korumak için gerekli oldugu yerlerde ?s?tma veya sogutma yavaslatmak için kullan?l?r, böylece yal?t?m ana islevi - k?s ?s? kayb?n? azaltmak ve ortam s?cakl?k dalgalanmalar? günlerce odalar?nda bir sabit s?cakl?k saglamakt?r.


.........................

.....................................

...............................

.........................................

................................................

....................................................

................................................................

.................................................................

АDRES

Turgut Özal Bulvar? Pelit Sok. No:1 Tasdelen / ÇEKMEKÖY / ISTANBUL

+90 532 794 49 53
e-mail:yyoykem@gmail.com