Наши продукты ÜRÜNLER


ÜCRETSIZ KESIF

Гидроизоляция

SU GEÇIRMEZLIK

Su - ev yal?t?m en önemli unsurlardan biridir. Bu yüksek kaliteli ve düzgün yüklü su taraf?ndan korunuyorsa Is?t?c? verimli çal?s?r.Modern insaat su yal?t?m membran? difüzyon uygulan?r. Bunlar büyük ölçüde kendi yal?t?m özelliklerini azalt?r yal?t?m malzemesi, nemin nüfuz etmesini önlemek, ve hatta yap?sal basar?s?zl?k k?sk?rt?r yan? s?ra, havaland?rma ?s?t?c? bir sistem olusturabilir. Su buhar? yal?t?m? birikir ve aç?k degildir.

АDRES

Turgut Özal Bulvar?. Pelit Sok. No:1 Tasdelen / ÇEKMEKÖY / ISTANBUL

+90 532 794 49 53
e-mail: yyoykem@gmail.com