Наши продукты ÜRÜNLERIMIZ


ücretsIZ KESIF

Свободные вакансии

montaj elemanlarI ve montaj ekipleri

Sizler Cv ' nizi Buraya Gönderebilirsiniz. : yoykem@yoykempanel.com.tr

Sat?s Müdürü

Gereksinimler:
 
 • En az 2 y?l i insaat malzemeleri ve yap? sektöründe tecrübeli sat?s deneyimi olan.
 • Yüksekögretim (Major ASG bir avantaj)
 • Aktif yasam
 • Yeni bilgi gelistirmeye aç?k
 • Sosyallik
 
Sorumluluklar:
 
 • Müsteriler için aktif arama
 • Sat?s destegi - tam bir döngü
 • Ihalelere kat?l?m
 • Sergilere kat?l?m
 
Sartlar ve kosullar:
 
 • H?zl? büyüme perspektifi
 • Düzenli egitim
 • Terbiyeli maas + iyi%
 • Is Kanunu uyar?nca Aç?kl?k.
 • Ofis: m Vorobevy daglar
 • Güleryüzlü genç ekib lideri

Sekreter

Gereksinimler:
 
25 yas?n?n tamamlanm?s ya da yüksek ögrenim, 1 y?l is deneyimi, özgüvenli PC kullan?c? tamamlanmad?. Stratejik düsünür, nezaket, iletisim, stres, dikkat, dogruluk tespit yapabiln.
 
Sorumluluklar:
 
Gelen ve giden evrak?n ofis ekipmanlar?, resepsiyon ve isleme ile bir PBX, çal?sma çal?smak, gönderme / posta faks idari destek konular?na hakim.
 
Sartlar ve kosullar:
 
Maas + ssk + yemek + yol + prim.
 
АDRES
Güngören Mah. Sinan Sok. 5/3 Tasdelen / Çekmeköy ISTANBUL / TURKEY
yyoykem@gmail.com